Uloga dojke, osnovnog organa svih sisara kojima pripada i čovek, jeste da stvara mleko (laktacija) u periodu posle porođaja i kasnije u prvim mesecima života bebe. Dojenje je važno za bebu jer se u mleku nalaze sve hranljive materije potrebne za normalan rast i razvoj deteta. Istovremeno u mleku se nalaze supstance koje štite dete od štetnih agenasa, kao što je zaštita od infekcije. 

Dojka kao organ počinje da se razvija u devojčica u pubertetu (10. do 12. godine života) kao posledica lučenja nekih hormona u mozgu. Ovi hormoni podstiču jajnike da luče ženske polne hormone estrogen i progesteron, koji su odgovorni za rast i sazrevanje dojke. Hormoni koji se luče tokom menstrualnog ciklusa utiču na dešavanja u dojci, tipično dovodeċi do “bubrenja” tkiva dojke u drugoj nedelji menstrualnog ciklusa, dok pred menstrualno krvarenje dojka “splašnjava”. U periodu posle nastupanja menopauze, kada se jajnici polako smanjuju i prestaju da luče ženske polne hormone, a menstruacije prestaju, tada se i žlezdano tkivo dojke postepeno zamenjuje masnim tkivom, dok se sistem mlečnih kanaliċa održava. 

Dojka se sastoji iz kože, potkožnog tkiva i tkiva dojke u užem smislu koji se sastoji iz 15 do 20 delova žlezdanog tkiva (lobulusi) kružno raspoređenih oko bradavice. Iz svakog ovog segmenta žlezdanog tkiva izlazi po jedan mlečni kanaliċ koji se međusobno spajaju, a u bradavici se otvara do 10 glavnih mlečnih kanala. Između manjih delova mlečne žlezde nalazi se masno i vezivno tkivo, živci, limfni i krvni sudovi. Krvni sudovi (arterijski i venski) granaju se iz veċih krvnih sudova grudnog koša i služe da ishrane tkivo dojke. S druge strane, kroz limfne sudove dojke teče limfa (bledo-žuċkasta tečnost koja se stvara pri normalnom metabolizmu) do venskih krvnih sudova i na taj način vraċa u krvotok. Na tom putu nalaze se regionalni limfni čvorovi od kojih je najveċi broj smešten u pazušnoj jami sa iste strane, u koje se ulivaju limfni sudovi iz dojke. Limfni sudovi takođe prenose limfu do limfnih čvorova koji se nalaze duž ivice grudne kosti i u predelo iznad ključne kosti.