Gošća Udruženja 13.03.2017. u radionici „Kako da nam bude lakše“ sa temom „Prevencija i terapija limfedema“, bila je Zorica Kanjuh viši terapeut Institut za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ Beograd. Zainteresovane članice su u prijatnom druženju sa Zoricom Kanjuh dobile niz odgovora i praktičnih saveta kako da se čuvaju od pojave limfedema.

Zahvaljujemo se Zorici Kanjuh na gostovanju u Udruženju i daljoj saradnji.