Rak (karcinom) dojke predstavlja zloċudni tumor koji se razvija iz žlezdanog tkiva dojke. Osobina zloċudnog tumora je nekontrolisan rast sa širenjem tumora u okolno tkivo dojke. Takođe, maligne tumorske ċelije imaju sposobnost da se putem limfnih i krvnih sudova šire u regionalne limfne čvorove u pazušnoj i natključnoj jami sa iste strane ili u udaljene organe, kao što su kosti, pluċa i jetra. Tada se kaže da je tumor metastazirao u određene organe. Metastaze takođe imaju osobinu da nekontrolisano rastu i remete normalan rad organa u kojem se razvijaju. Važno je znati da ukoliko se rak dojke otkrije u ranijim stadijumima, utoliko su šanse za izlečenje veċe.