Predstavnice našeg Udruženja su danas sa
kompanijom “Outsource Insurance
Professionals” doo potpisale ugovor o donaciji,
za koju se od srca zahvaljujemo!