1. Oktobar 2018

1.10.2018. u Vrnjačkoj Banji je održan okrugli sto “Daj pedalu raku”, u organizaciji Ženskog centra Milica, kome je prisustvovala naša predsednica Domina Spasić.
Čula se reč mnogih stručnjaka na teme skrininga, adekvatnog lečenja ranog karcinoma dojke, limfedema, rehabilitacije i balneoklimatologije onkoloških pacijenata.