1. Septembar 2018

Naše članice Domina Spasić i Nadežda Senić su učestvovale na dvodnevnom seminaru u Novom Sadu, u organizaciji NALOR-a, čiji je deo i naše udruženje Budimo Zajedno..
Seminar je održan pod naslovom “Jačanje organizacija kroz edukaciju za ekonomsku nezavisnost” – NALOR