14. i 15. mart 2018

14. i 15. marta je održan 10-ti sastanak IEEPO (Internacionalni sastanak razmene iskustava za udruženja pacijenata) u Atini, u organizaciji kompanije ROCHE, kroz direktni prenos u Beogradu. Prisustvovale su Domina Spasić i Nadežda Senić. Iskoristile smo priliku za diskusiju sa članovima drugih udruženja pacijenata kroz nekoliko radionica, kao i
za razmenu mišljenja i, naravno, nova poznanstva.