14. mart 2018

Danas je u našem Udruženju gost bio Nenad Žujović limfoterapeut.Odgovrio je na brojna pitanja, a dobili smo i dragocene savete za preventivu i terapiju limfedema.