20. Novembar 2018

Gost Udruženja, Dr Mirjana Petrović, je
održala predavanje na temu „Zloupotrebe
kod primene antibiotika i pojačane
rezistentnosti bakterija“.