U našem Udruženju gost je bila laboratorija BEO – LAB, sa čijim smo predstavnicama pričali o vađenju krvi i nekim laboratorijskim analizama, naročito o tumor markerima, jer je za nas to jedna od najbitnijih analiza koju redovno radimo.
Tom prilikom su članice Udruženja “Budimo Zajedno” od laboratorije Beo – lab na poklon dobile kartice na svoje ime sa kojom će ostvariti popust prilikom svake laboratorijske analize.