U lepom broju smo se okupili danas da čujemo Dr. Tamaru Klikovac, docenta na filozofskom fakultetu u Beogradu, koja se već dugi niz godina bavi psihoonkologijom.