Ivanka i Helena u razgovoru sa pacijentima, aza savet i podršku, uz poziv ženama, koje su prošle ili prolaze kroz rak dojke, da nam se pridruže.