Gosti Udruženja, klub Dragon Boat iz Beograda i Rotari Klub Beograd Skadarlija, sa čijim smo predstavnicima  imali susret  u cilju zajedničkog projekta koji će biti organizovan u maju 2019.g.