ESMO vodič o raku dojke

Medicinske informacije koje su opisane u ovom dokumentu zasnovane su na smernicama kliničke prakse preporučenim od strane Evropskog udruženja medikalnih onkologa (ESMO) za lečenje ranog raka dojke, kao i lokalnog relapsa ili metastatske bolesti raka dojke.  U vodiču se pored definicije raka dojke mogu pronaći i odgovori na pitanja koja najčešće muče obolele i njihove bližnje:

Kolika je učestalost raka dojke?
Koji su uzroci nastanka raka dojke?
Kako se postavlja dijagnoza raka dojke?
Koje su najčešće zablude kada je u pitanju rak dojke?
Šta je važno znati kako bi dobili optimalnu terapiju?
Koje terapijske opcije postoje?
Šta se dešava posle terapije?

Evropsko udruženje medikalnih onkologa (ESMO) i sam vodič preporučuju pacijentima da razgovaraju sa lekarima koji testovi ili terapijske opcije su potrebni za tip i stadijum bolesti u kojoj se nalaze.