O NAMA

Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke “Budimo Zajedno” je osnovano decembra 2010. godine kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina i neprofitabilna organizacija koja okuplja obolele i lečene od raka dojke, članove njihovih porodica, prijatelje i druga zainteresovana lica. Cilj udruženja je da pruži informacije i psihološku podršku ženama obolelim i lečenim od raka dojke, kako bi se što pre i lakše vratile normalnom životu, kao i njihovim porodicama. Udruženje radi na prevenciji raka dojke i edukaciji ženske populacije o potrebi preventivnih i redovnih pregleda.

Misija Udruženja

• Podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke
• Pružanje psihološke i iskustvene pomoċi kao i popularisanje zdravih stilova života na teritoriji grada Beograda.

Vizija Udruženja

• Žena sa potpunim kvalitetom života u cilju očuvanja ličnog zdravlja.

Ciljevi Udruženja

• Pružanje iskustvene i psihološke podrške kroz rad u malim grupama
• Razmena informacija i saznanja o bolesti
• Usvajanje pozitivnih stavova krozrazgovore, predavanja i radionice
• Informisanje članova o njihovim pravima
• Saradnja sa stručnjacima u cilju edukacije članova o bolesti, njihovoj prevenciji i lečenju